Våra styrelsemedlemmar

Torsten Andersson 

070-563 16 18  

gt.andersson@telia.com

 

Jörgen Hansson (ordförande)

070-544 80 28

jorgen_annalena@telia.com

 

Åke Hultberg

070-678 67 60

ake_hultberg@hotmail.com

 

Ingegärd Hultgren

070-857 92 69

ingegard.hultgren@gmail.com

 

Monika Reimers (sekreterare)

0709-43 65 42 

reimersmonika@gmail.com

 

Lena Kädergård

070 674 85 48

kadergardlena@gmail.com

 

Maud Svensson (kassör)

070-646 89 10

maudaxbom@gmail.com