host2

Hösthälsningar till alla Findusvänner.

Fortfarande finns en hel del pandemirestriktioner och anvisningar att följa.
Vi ska fortsätta vara kloka och följa myndigheternas råd och bestämmelser, men visst känns det lite lättare, lite mindre tungt när vi får veta att besöksförbudet på vårdinrättningarna tas bort, när vissa sport- och kulturarrangemang kan genomföras, visserligen med begränsad publik, men i alla fall.

 

De flesta siffror och värden i Sverige går åt rätt håll. Kanske visar det sig att det, som många trott, att den svenska modellen varit den rätta?

GÅSAGILLET
Det är givet att vi Vänföreningens styrelse hela tiden följt och följer utvecklingen och löpande tagit nya beslut rörande våra planerade arrangemang.
Våra golfvänner i föreningen har redan genomfört årets tävling med lyckat resultat – du kan läsa Mats-Olas trevliga rapport på vår hemsida – och nästa arrangemang att ta ställning till är Gåsagillet.
Nu har vi bestämt oss att, efter att ha diskuterat med Jean om praktiska arrangemang, genomföra Gåsagillet, eller i alla fall skicka ut inbjudan, så får vi känna av intresset bland medlemmarna.
Inbjudan med alla detaljer bifogas med det här brevet och finns även på hemsidan.
Viktigt att notera är att vi Corona-säkrar arrangemanget genom att flytta upp till den nyinredda festvåningen på andra våningen – hiss finns – eftersom det är större plats att sprida ut borden där, med anvisade avstånd.
Det blir också fler stationer vid buffén, en station på åtta gäster.För att i någon mån ge en liten och första kompensation för uteblivna arrangemang under året, så subventionerar vi kraftigt och erbjuder komplett meny för 200:- för medlemmar och 325:- för medföljande.
Det här priset hittar du inte på något annat ställe i vårt avlånga land, tror vi oss kunna lova. Det enda som tillkommer är eventuella starkare dryckesvaror. Skynda att anmäla, vi kan ta emot 60 gäster som mest eftersom vi följer alla rekommendationer och anvisningar– först till kvarn.

VETERANUM
Vi har nu så smått även startat upp våra månadsträffar i Veteranum. Känner du för en stunds gemenskap och att bidra med lite lätt arbete, så är du välkommen. Nästa träff är den 3 november kl.13.30 och därefter den 1 december samma tid.

NY HEMSIDA
Vår nya fräscha hemsida, design Lasse Nielsen, är nu på plats på samma adress som tidigare, findusvanforening.se. Gå in och läs och ge oss gärna synpunkter och förslag till förbättringar.För att underlätta läsningen, om synen börjar svikta, har Lasse lagt in en viktig funktion. Uppe till höger finns det tre AAA – varje gång du klickar på det högra större A så förstoras hela texten en enhet och om du klickar på vänstra mindre A, så förminskas texten en enhet. Klickar du på mellan A så återgår textstorleken till normalläget. Fiffigt, eller hur?Hoppas att ni hittar intressant information löpande på vår hemsida.

GDPR
Vi har hittills varit mycket försiktiga med att delge medlemmarna vår utskrivna matrikel men vi har nu fått klart för oss att det är tillåtet, om matrikeln bara innehåller den information som är nödvändig för vår verksamhet. Dock är det inte tillåtet att publicera matrikeln öppet på vår hemsida. Från och med 2021 kommer du således att få en utskriven matrikel, en gång om året, med första utskicket på våren.Nu hoppas vi alla att vi ses på Gåsagillet och att vi så småningom kan återgå till ett någorlunda normalt sätt att umgås.

Var rädda om varandra och håll Findusfanan högt!
Findus VänföreningStyrelsen