apelsinmarmelad

Genom en av våra medlemmar, Jan Lindman, har vi fått en avskrift av en uppsats  som en ung flicka skrev efter ett skolbesök på Findus på hösten 1943.

Flickan heter Ronny Holmqvist, 88 år ”still going strong” och är dotter till en av Findus chaufförer Kuno Pettersson.

Detta är ett fantastiskt tidsdokument som vi vill att alla medlemmar ska kunna ta del av.

Originalet kommer att ramas in arkivsäkert och hängas upp i Veteranum

Trevlig läsning!

 

1 Brev från en 12 årig flicka 1943 copy