.2 Findus Vnfrening Logga

Findusvänner.

Så är det väl dags att sammanfatta det lilla, som vi gjort och åstadkommit i vänföreningen 2020.
Orsaker till att det blev som det blev är mer än välkänt och uttjatat, så vi går direkt på summeringen.
Vi inledde året med nytt namn, ny logga och ett ambitiöst program, som vi alla trodde på och såg fram emot.
Nu har vi facit och vet hur det gick – inte mycket mer att tillägga därvidlag.

 

Med hjälp av Bengt Jansson och Monika Reimers genomförde vi, ett för vår förening, helt unikt digitalt årsmöte den 26 maj.
Medlemmarna fick i god tid före mötet ta del av alla dokumentoch, av styrelsen och valberedningen, beredda förslag.
Röstningen, och därmed registrerad närvaro och medverkan, skedde via brev/mejl.
Allt genomfördes galant i enlighet med myndighetsförordnandet 2020:198.
Låt oss hoppas att detta blir en engångsföreteelse för inget går naturligtvis upp mot att träffas på riktigt.

Nu har vi att se fram mot några intressanta programpunkter, som vi fick stryka i år, till årsmötet 2021 i stället.
Vi har lanserat vår nya hemsida, som Lasse Nielsen utformat och som han fortsättningsvis kommer att underhålla.
Vi har fått en bra och uppskattad start på hemsidan med flera insända intressanta dokument att läsa.
Du, som medlem, får gärna medverka, det är bara att kontakta någon i styrelsen.

1941 övertog Marabou varumärket Findus och det året räknar vi som Findus födelseår.
Således fyller företaget 80 år 2021, det kommer att uppmärksammas och firas på olika sätt.
En projektgrupp har bildats på huvudkontoret i Malmö.
Torsten och Jörgen i vår förening har blivit tillfrågade om vi kan tänka oss att hjälpa till med historiska fakta och material, och självklart vill vi det. Vi har redan haft ett par förberedande möten och nu ska det ska bli spännande att se var vi ”landar”.

Projekt Janus, arkiveringsprojektet som vi deltagit i för att säkerställa historiskt findusmaterial på Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg är nu slutfört.
Det finns en rapport från tårtkalaset att läsa på hemsidan.

Det var i korthet vad vi lyckats med, men listan med inställda aktiviteter är dessvärre lång-
Årsmötesträff med föredrag av Bertil Andersson- Sommarfest- Höstutfärd- Gåsagille- Julmingel.

Nu önskar vi alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR så ses vi till ett nytt och hoppfullt 2021

Brev dec 20

Var rädda om varandra och håll Findusfanan högt!

Findus Vänförening – Styrelsen