findus vanforening Logga75x150

Ekeby i april 2021

Findusvänner! Årsmöte 2021

Vi kan nu, med säkerhet, konstatera att vi inte heller i år kan genomföra ett traditionellt årsmöte.
Pandemin är envisare och elakare än vi någonsin kunnat tro.
Det blir således repris på 2020 års årsmöte på så kallad ”Skriftlig grund”.
Upplägget blir precis som i fjor och som bilaga till det här brevet finner du en kort instruktion i hur processen är.
Du finner även, som bilagor, stadgeenliga dokument och underlag så att du kan rösta och välja.

Bilagor-
Så här genomför vi årsmötet 2021-
Förslag till dagordning-
Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse-
Revisionsberättelse-
Formulär för poströstning.

Det är givetvis viktigt att våra medlemmar utnyttjar möjligheten att rösta/välja, annars är hela förfarandet ett slag i luften.

Medlemsavgiften 2021 I förra medlemsbrevet – februari 2021-skickade vi med inbetalningskort och uppgifter för inbetalning av medlemsavgiften 2021.
Vi bad om inbetalning senast siste mars, men i skrivande stund saknar vi fortfarande inbetalning från ett 70-tal Findusvänner!
Vi hoppas verkligen att ni vill fortsätta stötta vår förening även om det är låg nivå på aktiviteterna just nu.
Det kommer nya ljusare tider, och då lovar vi kompensation i olika former.
Årsavgiften är enligt årsmötesbeslut 200:- för fullt medlemskap och 100:- för korresponderande. Postgiro nummer: 16 20 11 1-1.

Torsten efterlyser gamla personaltidningar Personaltidningar är oftast en outtömlig källa när det gäller att forska i vad som hänt på vårt företag.
Vi har redan de flesta tidningar men vi saknar många när det gäller: * Svenska Nestlénytt * Findus-nytt * Findus-news
Har du något arkiverat under dessa rubriker, så blir Torsten jätteglad om du hör av dig. Vill du behålla originalen, så kan vi ta kopior. Ring Torsten 070-563 16 18

Sommarfesten, som ni säkert förstår, så råder även när det gäller Sommarfesten, stor osäkerhet.
OM det blir sommarfest, så blir det den 9 juni, oberoende av vad, som tidigare annonserats. Detta för att undvika en eventuell kollision med Jeans bilträff, som alltid är en torsdag.

Definitivt besked om sommarfestens vara eller inte vara kommer ni att få senast den 18 maj, i samband med årsmötet.

Var rädda om varandra och håll Findusfanan högt, håll avstånd och håll ut!Findus VänföreningStyrelsen