findus vanforening Logga75x150

Ekeby i april 2021

Så här genomför vi årsmötet 18 maj 2021

Precis som 2020 genomför vi vårt årsmöte på ”skriftlig grund”.
Myndigheterna har i Coronatider gett denna möjlighet, lagen om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av föreningsstämmor/årsmöten(2020:198).
Vår medlem Bengt Jansson ställer även i år sin erfarenhet och kunskaper från detta till
styrelsens förfogande och ser till att allt går rätt till väga.

Så här går det till i korta drag:-

Medlemmarna ges möjlighet att, i god tid före det digitala årsmötet rösta/välja enligt dagordningen via post/mail.
Alla nödvändiga dokument skall distribueras i förväg till alla medlemmar och de hittar du som bilagor till detta brev samt på vår hemsida.-
Medlemmarnas närvaro och medverkan vid det digitala årsmötet säkerställs således genom att medlemmen skickar in sitt ifyllda och undertecknade röstformulär enligt anvisningar och i rätt tid.-
Själva årsmötet genomförs sedan via Skype, Zoom eller annat liknande media, och då är nödvändiga funktionärer medverkande och dessa är, ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare.-
Årsmötet genomförs och protokollförs samt justeras.- Detta sätt att genomföra årsmötet har många fördelar, men även några nackdelar:Som medlem kan du bara rösta/välja JA eller NEJ eller AVSTÅ.
Du kan inte lägga egna motförslag.Övriga punkter tas inte upp då kommunikationen är enkelriktad.
Det är givetvis viktigt att våra medlemmar utnyttjar möjligheten att rösta/välja, annars är hela förfarandet ett slag i luften.
Får du problem att få tekniken att fungera, så kontaktar du:Monika Reimers, sekreterare 0709-43 65 42Jörgen Hansson, ordförande 0705-44 80 28
Så gör vi allt för att hjälpa dig.
Läs nu noga bifogade dokument och instruktioner och utnyttja din rätt att påverka föreningen på detta helt unika och historiska sätt!