Klicka på länken så ser du hela dokumentet.

Bilaga 1 protokoll årsmötet 2021 Sida 1