2 veteranlogga 2015Bjuv i maj 2021

Findusvänner!

ÅrsmöteDen 18 maj genomförde vi årsmötet i Bjuv och nu är protokollet justerat.
Sammanlagt fick vi in 52 poströster – ett stort tack alla er som gjorde er röst hörd genom poströstningen.

Tack vare er insats så har vi nu klarat av vårt årsmöte inom stadgeenlig tid.
Ett stort tack till Bengt Jansson, som i Jörgens frånvaro, var ordförande för mötet samt till Ulf Olofsson som ställde upp som justerare och rösträknare.

Protokollet och bilagorna hittar Du på föreningens hemsida fr o m mitten av denna vecka.

Påminnelse årsavgiften
Vi vill än en gång ta tillfället i akt att påminna om inbetalning av årsavgiften för 2021.
Fortfarande saknas en hel del inbetalningar och vi vill vädja till er att fortsätta ert medlemskap och därigenom stödja vårt arbete för Findusandans bevarande.
Det är ju för er medlemmar vi arbetar med föreningen.SillafestenI senaste medlemsbrevet lovade vi besked gällande Sillafestens vara eller icke vara.
Den 1 juni har myndigheterna utlovat förändrade regler. Vi är optimistiska och tror att vi kan genomföra sillafesten.
Det blir i så fall ”först till kvarn” som gäller, eftersom gränsen går vid 50 sittande gäster.
Vi har försäkrat oss om att lokalen är så stor att vi ska kunna sitta med tillräckligt avstånd med 4 vid varje bord. Lokalen är på andra våningen utan hiss.
Se separat inbjudan.

Vi lägger för säkerhets skull in en ”brasklapp” för eventuella bakslag!

Höstutflykten planerad till 26 augusti
Pga av osäkerhet i skrivande stund om vilka restriktioner som gäller framåt hösten, vill vi redan nu meddela att höstutflykten är inställd.

Låt oss hoppas på att allt snart återgår till någon form av normal tillvaro, vad nu det innebär?

Var rädda om varandra och håll Findusfanan högt!

Findus VänföreningStyrelsen