findus vanforening Logga75x150

Det fyllde på bra i biografen med både nya och gamla medlemmar.

Förhandlingsdelen gick utan komplikationer med idel omval på alla poster.

Vi välkomnade Alexander Friberg, Commercial Director, Olof Magnehägg ansvarig för Foodservices samt Elka Wahlgren, vår kontakt på Findus.

Efter årsmötesförhandlingarna gav de oss en mycket fyllig och intressant presentation av ”Findus idag”.

Ett speciellt välkommet riktades till Ylva och Lars-Olof Pettersson, medlemmar i vår förening. Ylva är barnbarnsbarn till Per Andersson Thulin, grundare av Skånska Fruktvin- och Likörfabriken.