findus vanforening Logga150x300

Findusvänner

Vi hälsar våren välkommen till Skåne och med det drar vi i gång årets aktiviteter i vår förening.

Redan har vi genomfört ett första Öppet Hus i Veteranum och dessutom stadgeenligt årsmöte.

Öppet Hus

Kanske inte så många besökare, men stort engagemang och god stämning vid årets Öppet Hus den 16 februari. Vi vill ju gärna visa vad Vänföreningens arbetsgrupp arbetar med och åstadkommer vid våra måndagsträffar – det är ett av syftena med Öppet Hus. Ett annat syfte är att försöka attrahera nya medlemmar genom att visa upp vår förening. Vi planerar att fortsätta bjuda in till Öppet Hus men kanske ändra formerna lite och dessutom satsa lite på annonsering i dagstidningen. Det är dyrt, men kanske nödvändigt om vi ska nå ut bättre än att bara annonsera på hemsidan och Facebook.

Årsmötet

Det fyllde på bra i biografen med både nya och gamla medlemmar. Förhandlingsdelen gick utan komplikationer med idel omval på alla poster.

Vi välkomnade speciellt Alexander Friberg, Commercial Director, Olof Magnehägg ansvarig för Foodservices samt Elka Wahlgren, vår kontakt på Findus. Efter årsmötesförhandlingarna gav de oss en mycket fyllig och intressant presentation av ”Findus idag”.

Besök i Veteranum

Med jämna mellanrum får vi förfrågningar om besök i Veteranum från olika föreningar och organisationer, och det är vi givetvis mycket positiva till.

Vi har sedan sist haft besök av Kullabygdens Scoutgille och Skåneländska Akademiens Vänförening,

Fler besök är planerade.

Vi har också träffat Hanna Aili från Familjen Helsingborg – mer om detta under egen rubrik.

Kulturprojekt i Bjuv

Vi har tidigare berättat om Hanna Aili, som jobbar med ett projekt på Helsingborgs museum med besöksutveckling kopplat till kultur- och industriarv i Nordvästra Skåne. Vårt gemensamma kulturarv med platser som berättar om samhällets utveckling och människors  livsberättelser angår oss alla.

Nästa aktivitet i Hannas projekt är en ”Happening” den 20 maj vid Gruvmuséet i Bjuv. Det blir nykomponerad musik inspirerad av industriljud i Bjuv. Det blir utställningar, underhållning etc. etc.

Vår förening har blivit erbjuden att medverka med en monter/miniutställning och där presentera vår förening och verksamhet, och vi är i full gång med planering, produktion av broschyrer, böcker m.m.

Spännande tycker vi.

Findusgolfen

Aina Thell, som arrangerar årets golftävling på Söderåsens golfbana, ber er reservera den 15 juni.

Det kommer separat inbjudan, med alla detaljer och uppgifter för deltagande och anmälan.

 

Sillafest/Sommarfest

Årets sommarfest är planerad till den 14 juni, men i skrivande stund råder lite osäkerhet om hur, var och när festen skall gå av stapeln. Planerna är osäkra då vi aviserats en mycket kraftig prishöjning på menyn. Vi undersöker och förhandlar alternativ och detta kan innebära ändrat datum. Det kommer givetvis mer information, så håll ögonen öppna, men håll tills vidare kvar 14 juni i kalendern!

Hemsidan

Om du tycker att vår hemsida ser konstig ut, så beror det på att den är under omarbetning. Vi har skiftat webhotell och det tar lite tid att få allt på plats igen men Lasse Nielsen, som hjälper oss, jobbar på det. Ha lite tålamod!

Findus Vänförening

Styrelsen