Decemberbrev 2021

Decemberbrev 2021

Findusvänner. När vi lite till mans trodde att vi kunde blåsa ”faran över” så tar pandemin ny fart och nya restriktioner utfärdas av myndigheterna. Det är klart lindrigare, men i alla fall restriktioner. De flesta av oss är säkert trippelvaccinerade, men gott omdöme...