FINDUSVÄN!
Vår förening vill naturligtvis ta sitt samhällsansvar och inte bidra till en eventuell spridning av Coronaviruset eller riskera våra medlemmars hälsa. Vi har därför beslutat att flytta vårt årsmöte till den 19 maj, om omständigheterna så tillåter. Kan vi genomföra årsmötet i maj så uppfyller vi våra stadgar. Om inte får vi ta till extraordinära åtgärder. Reservera i första hand 19 maj så återkommer vi med definitivt besked och ny kallelse. Findus Vänförening Styrelsen