findus vanforening Logga75x150

Årsmöte i Findus Veteranförening 24 mars 2022

Förslag till dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga huruvida årsmötet har blivit vederbörligen utlyst
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsman
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021
 10. Val av styrelse, förslag:

      Ordförande:

              Jörgen Hansson, vald till 2023

      Ordinarie styrelsemedlemmar:                                

              Torsten Andersson, vald till 2023

              Monika Reimers, vald till 2022, omval till 2024

              Åke Hultberg, vald till 20122, omval till 2024

              Lena Kädergård, vald till 2023

              Maud Svensson, vald till 2022, omval till 2024

                 Ingegärd Hultgren, vald till 2023                     

 1. Val av revisorer, förslag:

      Ordinarie:

              Gunnel Lundahl, vald till 2022, omval till 2024

        Ulf Olofsson, vald till 2023

      Suppleanter:

              Lars Koch, vald till 2022, omval till 2023

              Bengt Brindner, vald till 2022, omval till 2023

 1. Val av valberedning, förslag:

              Monica Fellwing, vald till 2022, omval till 2023

              Sonny Olsson, vald till 2022, omval till 2023

              Nils Peter Torstensson, vald till 2022, omval till 2023

 1. Fastställande av årsavgift för 2022
 2. Fastställande av årsavgift 2023
 3. Förslag om aktiviteter
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutning