Nielsen Lasse                                                               5 jan                                70 år

Jönsson, Kurt                                                             26 feb                                80 år

Blücker, Lars                                                              22 apr                                80 år

Mårtensson, Lennart                                                  24 maj                               90 år

Bengtsson, Ann-Christin                                               2  jul                               70 åt

Forssell, Margareta                                                    22 jul                                  70 år

Hansson, Hans- Åke                                                  16 aug                               70 år

Alsholm, Ija                                                                   2 sep                              80 år

Dahl, Olle                                                                   30 sep                               70 år

Olofsson, Margareta                                                     7 okt                               80 år

Bjernalt, Per                                                                  8 nov                              70 år

Olsson, Lisbeth                                                          23 nov                               70 år

Thomasson, Carl                                                        25 dec                              90 år

Stegmark, Rolf                                                           26 dec                               70 år

Ignestam, Rolf                                                            27 dec                               80 år

KORRESPONDERANDE

Frykholm, Claes                                                           5 mar                               80 år