Utnyttja gärna våra lokaler till arbetsplats- och kamratträffar.

Vi uppmanar alla medlemmar att ta egna initiativ och bjuda in gamla kolleger och arbetskamrater till en träff i våra lokaler. Alla är välkomna, så väl medlemmar som icke medlemmar. Föreningen ställer upp med lokal och kaffe med bullar till det facila priset av 40:- per person. Kontakta Torsten Andersson tfn 0705-63 16 18 eller Jörgen Hansson tfn 0705- 44 80 28, så hittar vi tillsammans en lämplig dag, och sen är det bara att sätta igång och bjuda in - resten löser sig själv, det vet vi av erfarenhet. Så gamla kolleger på laboratoriet, verkstaden, färdigmaten, ekonomiavdelningen, inköp, marknad och alla nedra avdelningar och arbetsgrupper – nog skulle det vara trevligt med en återträff, eller som man brukar säga ”reunion”. Föreningen har ”krattat i manegen” åt er, så nu är det upp till er om det ska bli något! Vad väntar ni på?