VÅRA STYRELSEMEDLEMMAR

Torsten Andersson
070-563 16 18
gt.andersson@telia.com

Jörgen Hansson (ordförande)
070-544 80 28
jorgen_annalena@telia.com

Åke Hultberg
070-678 67 60
ake_hultberg@hotmail.com

Ingegärd Hultgren
070-857 92 69
ingegard.hultgren@gmail.com

Monika Reimers (sekreterare)
0709-43 65 42
reimersmonika@gmail.com

Lena Kädergård
070 674 85 48
kadergardlena@gmail.com

Maud Svensson (kassör)
070-646 89 10
maudaxbom@gmail.com